Kolla upp detta innan du ber om offert på taket

Innan du kontaktar takläggare för att få hjälp med taket bör du fundera på vad du egentligen behöver hjälp med. Det ligger till grund för pris på offerten och vilken kunskap som krävs för att uppdraget ska kunna utföras.

Vad ska göras?

Behöver hela taket läggas om? Eller är det bara en reparation? Kanske har ni tänkt bygga ett hus och vill boka en takläggare vid denna nybyggnation. Framförallt brukar frågan vara om det är en reparation eller omläggning som behöver genomföras. Ibland kan det vara svårt att avgöra och då finns en idé att be en takläggare titta på taket och ge sin syn på saken.

Vilket material vill du ha?

Det finns flera saker som påverkar vilket material som kan användas. Självklart spelar estetik in och på en gammal stuga från mitten av 1800-talet är knappast något annat ät tegel det självklara valet. Men det krävs då att taket har en viss lutning då tegel inte bör användas på ett för platt tak. Materialvalet avgör ju även kostnaden. Av de olika material som finns är shingel billigast men knappast det vanligaste materialet. Efter shingel kommer papp. Däremot är plåt och tegel betydligt vanligare vilket delvis beror på att hållbarheten är betydligt längre än med papp.

När byggdes taket?

Det kan vara bra att kontrollera när befintliga taket lades och när huset i övrigt byggdes. Detta är nämligen något som takläggare brukar fråga innan de ger offert. Åldern behöver inte vara exakt på året men ger en fingervisning om hur taket är uppbyggt och dess konstruktion.

Hur stort är taket?

Storleken på taket är självklart helt avgörande för vad det kommer att kosta. Men det är även avgörande för vilka takläggare som kommer att visa sitt intresse för projektet. Det handlar om att de ska ha möjlighet att passa in jobbet i arbetsschemat, se det som ekonomiskt hållbart och att det passar inom den inriktning som företaget har.

Har du byggnadsställningar?

Har du stabila och godkända byggnadsställningar på plats? Ställningar som de takläggare som kommer kan använda för att ta sig upp till taket och jobba ifrån. I detta fall behöver de inte själva ha med sig olika ställningar.

Överlag har inte privatpersoner byggnadsställningar och det är därmed något som behöver tas till platsen av företaget som ska utföra takarbetet. Är det däremot ett takarbete som ska ske vid en nybyggnation är ju chansen stor att ställningar redan finns på plats.