Så används §31 i avtalslagen för att stoppa oseriösa takläggare

För många år sedan var det asfaltsläggare som kom till Sverige och utförde jobb utan acceptabel kvalité. Inte sällan trängde de på sig hos äldre och fick dem teckna avtal som knappast gynnade dem. År 2017 blev till och med tre personer från liknande företag åtalade i Sverige på grund av detta tillvägagångsätt. Nu hittas samma problem hos utländska takläggare. De tecknar avtal som är svåra att bryta. Men med hjälp av §31 i avtalslagen kan det ibland vara möjligt.

Anhöriga som märker problemet

Under 2017 var det flera privatpersoner som hörde av sig till media och polisen och klagade på takläggare som reste runt i Sverige och sålde in billiga renoveringar av taken. Många gånger var de mycket påstridiga och polisen har även gått ut med en varning om att dessa företag primärt vänder sig mot äldre. Personer som därmed har svårare att säga emot när en aggressiv säljteknik används.

När det sedan kommer ett flertal takläggare till bostaden är det generellt de anhöriga som märker att något inte är korrekt. En känsla om många gånger varit helt korrekt. En del har försökt förhandla med dessa takläggare om att de ska avbryta arbetet eller helt enkelt bara försvinna från hemmet. Men de har då hävdat att de påbörjat jobbet och att de därmed har lagen på sin sida för att få ut pengar från arbetet.

Flera lagar på kundens sida

Eftersom det är en tjänst som utförs hamnar dessa tillfällen under konsumenttjänstlagen. Det går även att använda §31 i avtalslagen. Denna lag begränsar och reglerar olika avtal och just denna paragraf lyfter upp avtal som tecknas med personer med personer i trångmål, lättsinne eller oförmåga.

Har din farförälder tecknat avtalet kan det alltså hävdas att personen varit ”oförmögen” att ta ett korrekt beslut. Det som avgör detta är självklart inte ålder utan personens förmåga att ta beslut utifrån olika förutsättningar.

Ta hjälp av flera instanser

Anser du att en takläggare har lurat dig eller en anhörig till dig kan du ta hjälp av Konsumentombudsmannen. De allra flesta takläggare-företag väljer att gå på det utslag som KO gör i en tvist. Är det oseriöst företag är däremot risken större att de står på sig och fortfarande kräver pengar.

Det går även att ta hjälp av en advokat men räkna då med relativt höga kostnader. Samtidigt kan det vara värt det i förhållande mot vad fakturans storlek från takläggarföretaget.

Säga upp avtal – kom ihåg fullmakten

Kom ihåg att du som anhörig inte har rätten att säga upp ett avtal som din förälder eller farförälder har ingått. Här kan det alltså ske ett grovt misstag. En anhörig kontaktar denna takläggare och säger upp avtalet. Detta sker skriftligt så att inga missförstånd ska ha skett samt att det därmed finns bevis på uppsägelsen. Men ett tag senare kan fortfarande denna takläggare skicka faktura och hävda att avtalet inte är brutet. Detta just eftersom som man som anhörig inte har den rätten.

Lösningen är enkel. Se till att ha fullmakt från den person som du hjälper. En kopia på den fullmakten skickas med när avtalet sägs upp.